Wie zijn wij?

Stichting Mei en foar Elkoar is een stichting bestaande uit enthousiaste mensen uit verschillende verenigingen en clubs van Wijckel. Deze groep wil graag iets betekenen voor de gemeenschap in het dorp. Dit om verbinding en samenwerking te bevorderen en te behouden binnen de dorpskern.

Missie en visie; onze stichting heeft ten doel het initiëren, organiseren en stimuleren van activiteiten die gericht zijn op het verbinden van verenigingen en individuen en/of het verbeteren van de leefomgeving in en rondom Wijckel teneinde de gemeenschapszin te bevorderen en de betrokkenheid bij elkaar te stimuleren.

Geschiedenis   
De aftrap van de eerste activiteit was al in maart 2018 met een 24 uur lange muziekmarathon, genoemd “De toan hâldt oan” (de toon houdt aan). Dit 24-uurs muziekspektakel vond plaats in dorpshuis Irene. Elk uur waren er bijzondere optredens van diverse muzikanten en artiesten. Doel van de muziekmarathon was om een ‘smoelemuorre’ te realiseren, om de smoelen van de Wijckelers vast te leggen en geld in te zamelen. Het is uiteindelijk een prachtige tegeltjesmuur in dorpshuis Irene geworden voor nu en in de toekomst: een prachtig stukje cultureel erfgoed.  Andere initiatieven werden gerealiseerd. Er werden 8 iPads geschonken aan de huiskamers waar bewoners met dementie verblijven, van de woonzorgcentra Talma Hiem en Patyna in Balk. Uit onderzoek blijkt dat muziek het langst bewaard blijft in het geheugen van de mens. Mooi om te zien hoe dankbaar er dagelijks gebruik wordt gemaakt van deze schenking vanuit onze Stichting.

Iepenloftspul “De Bile yn Wicklewood”
Samen met alle inwoners, van oud tot jong, en alle verenigingen van Wijckel, gaan wij een geweldig en uniek Iepenloftspul organiseren in juni 2020. Schrijver Romke Gabe Draaijer (en acteur en regisseur- bekend van Tryater en Omrop Fryslân), is gevraagd een fries stuk te schrijven, waarin de geschiedenis van Wijckel een grote rol speelt- maar ook toegeschreven op het heden van het hier en nu. De titel van het Iepenloftspul: “De Bile yn Wicklewood”.

In de periode van15 t/m 25 juni 2022 staan er 4 uitvoeringen op het programma. Het iepenloftspul vindt plaats op een unieke locatie; op het ijsbaanterrein in het Van Coehoornbos te Wijckel. Het evenement leeft (nu al) onder de Wijckelers en de omliggende dorpen. Op de informatie, die 2019 op 10 oktober plaatsvond, hebben zich maar liefst 80 vrijwilligers aangemeld om een steentje bij te kunnen dragen vooraf- of tijdens het evenement. Geweldig om het enthousiasme van alle kanten te voelen, want juist dat is ook het doel van de stichting: mei en foar elkoar! Het verwachte aantal bezoekers is 1500.